Terms & Conditions

South Point Lomakodit Oy:n varausehdot


South Point Lomakodit Oy noudattaa lomahuoneistojen (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut South Point Lomakodeille sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen ja 21 vuotta täyttänyt.

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Kokonaishintaan sisältyy toimitusmaksu 20€. Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (20 % lomakohteen vuokrasta ja toimitusmaksu 20€) varauksen yhteydessä verkkopankissa. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrasta ja kokonaishintaan sisältyvän toimitusmaksun 20€) eräpäivään mennessä tai koko varauksen summan kerralla.

Varauksen voi tehdä myös South Point Lomakodit Oy:n asiakaspalvelun kautta, jonka jälkeen asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostilla.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.
Laskussa on ohjeet E-avaimesta, lomakohteen huoltajan tai omistajan nimi ja yhteystiedot, sekä ajo-ohje lomakohteeseen.

Loppulasku maksetaan viimeistään viisi (5) viikkoa ennen loman alkua.
Mikäli varauksen alkuun on alle 5 viikkoa, maksetaan koko summa kerralla. Mikäli varauksen alkuun on 35 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.
Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, South Point Lomakodit Oy voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@southpoint.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut South Point Lomakodit Oy:lle. Toimistoajan (ma-pe 8.30-17) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrasta ja kokonaishintaan sisältyvää 20 euron toimitusmaksua) palauteta. Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Peruutukset ja korvaukset sairaus-, tapaturma tai kuolemantapauksissa 

Matkustajalla on henkilökohtainen matkavakuutus, joka mahdollisesti korvaa peruutuksen ja keskeyttämisen asiakkaan tai asiakkaan lähiomaisen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen sattuessa, joka pakottavasti estää matkalle lähdön tai aiheuttaa keskeytyksen. Majoituspalveluyrityksellä ei ole peruutusvakuutusta.

HUOM: Jos varaus perutaan em. syistä, on siitä aina ilmoitettava heti kirjallisesti South Point Lomakodeille (sähköposti). Jos varaus keskeytetään em. syistä on siitä aina ilmoitettava välittömästi kohteen omistajalle tai huoltajalle, sekä kirjallisesti South Point Lomakodeille (sähköposti).

Mikäli asiakas muuttaa varausta ( loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa.

Muutos on tehtävä viimeistään viisi (5) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Peruutukset  maailmanlaajuisen tai paikallisen COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten johdosta

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.  

Varatessaan huoneiston asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa (pandemia/ epidemia) South Point Lomakodit Oy:n normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. 

Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia.  Varatessaan huoneiston asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat peruuttaa ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

South Point lomakodin oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), South Point Lomakodit voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada South Point Lomakodeille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi South Point Lomakodit peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). South Point Lomakodit ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16 alkaen.  Lomakohteen ja avainten kohdekohtaisesta luovutuskellonajasta on maininta laskun ajo-ohjesivulla/varausvahvistuksessa, jonka asiakas on velvollinen tarkastamaan.

Lomakohde ja sen E-avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Lomakodit ei voi taata E-avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Lakanat ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Lakanat ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä lisähintaan. Asiakkaan tulee varmistaa lakanoiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon asiakaspalvelusta.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Lomakotien, huoltajan tai omistajan kanssa. Teltan, asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohteen taloyhtiössä on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

Lemmikkieläimen tuominen lomakohteeseen on kielletty.

Sähköauton ja hybridiauton lataaminen on sallittu ainoastaan taloyhtiön pihan latausasemalla. Lataamisesta voidaan periä lisämaksu.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12. Lomakohteen ja avainten kohdekohtaisesta luovutuskellonajasta on maininta laskun ajo-ohjesivulla / varausvahvistuksessa, jonka asiakas on velvollinen tarkastamaan.  

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen huoltajalle, omistajalle tai South Point Lomakodeille.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen.

Mikäli asiakas on vuokrannut lakanat ja pyyhkeet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

South Point lomakodit ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut South Point lomakodit ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voinut estää.

South Point lomakodit ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle tai huoltajalle.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen South Point Lomakodeille. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja South Point Lomakodit eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä South Point Lomakodit ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

South Point Lomakotien oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos majoituslomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido South Point Lomakoteja jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.